본문 바로가기
BIble Note

[외경] 솔로몬의 시편(헬라어)

by 샤마임 2019. 3. 19.
728x90
반응형

Septuagint: Psalms of Solomon


구약 외경 중의 하나인 <솔로몬의 시편>[각주:1] 헬라어 입니다. 한글 번역은 송혜경이 번역한 <구약 외경1>에 있습니다.
Septuagint: Psalms of Solomon Chapter 1

 

1 ἐβησα πρς κριον ν τθλβεσθαμε ες τλος πρς τν θεν ν τῷ ἐπιθσθαι μαρτωλος

 

2 ἐξπινα κοσθη κραυγπολμου νπιν μου επα πακοσεταμου τι πλσθην δικαιοσνης

 

3 ἐλογισμην ν καρδίᾳ μου τι πλσθην δικαιοσνης ν τεθηνσαμε καπολλν γενσθαι ν τκνοις

 

4 ὁ πλοτος ατν διεδθη ες πσαν τν γν καὶ ἡ δξα ατν ως σχτου τς γς

 

5 ὑψθησαν ως τν στρων επαν ομπσωσιν

 

6 καὶ ἐξβρισαν ν τος γαθος ατν καοκ νεγκαν

 

7 αἱ ἁμαρται ατν ν ποκρφοις καὶ ἐγοκ δειν

 

8 αἱ ἀνομαι ατν πρ τπρατν θνη βεβλωσαν τὰ ἅγια κυρου ν βεβηλσει

 

Septuagint: Psalms of Solomon Chapter 2

 

0 ψαλμς τΣαλωμων περΙερουσαλημ

 

1 ἐν τῷ ὑπερηφανεεσθαι τν μαρτωλν ν κρικατβαλε τεχη χυρκαοκ κλυσας

 

2 ἀνβησαν πτθυσιαστριν σου θνη λλτρια κατεπατοσαν ν ποδμασιν ατν ν περηφανίᾳ

 

3 ἀνθ᾽ ὧν ουοΙερουσαλημ μαναν τὰ ἅγια κυρου βεβηλοσαν τδρα τοθεοῦ ἐν νομαις

 

4 ἕνεκεν τοτων επεν πορρψατε ατμακρν π᾽ ἐμοοκ εδοκῶ ἐν ατος

 

5 τκλλος τς δξης ατς ξουθενθη νπιον τοθεοῦ ἠτιμθη ως ες τλος

 

6 ουοκααθυγατρες ν αχμαλωσίᾳ πονηρᾷ ἐν σφραγδι τρχηλος ατν ν πισμῳ ἐν τος θνεσιν

 

7 καττς μαρτας ατν ποησεν ατος τι γκατλιπεν ατος ες χερας κατισχυντων

 

8 ἀπστρεψεν γρ τπρσωπον ατοῦ ἀπὸ ἐλους ατν νον καπρεσβτην κατκνα ατν ες παξ τι πονηρὰ ἐποησαν ες παξ τομὴ ἀκοειν

 

9 καὶ ὁ ορανς βαρυθμησεν καὶ ἡ γῆ ἐβδελξατο ατος τι οκ ποησε πς νθρωπος πατς σα ποησαν

 

10 καγνσεται γτκρματσου πντα τδκαια θες

 

11 ἔστησαν τος υος Ιερουσαλημ ες μπαιγμν ντπορνν ν ατπς παραπορευμενος εσεπορεετο κατναντι τοῦ ἡλου

 

12 ἐνπαιζον τας νομαις ατν καθὰ ἐποουν ατοί ἀπναντι τοῦ ἡλου παρεδειγμτισαν δικας ατν

 

13 καθυγατρες Ιερουσαλημ ββηλοι καττκρμα σου νθ᾽ ὧν αταὶ ἐμιαωσαν ατς ν φυρμῷ ἀναμεξεως

 

14 τν κοιλαν μου κατσπλγχνα μου πονῶ ἐπτοτοις

 

15 ἐγδικαισω σε θες ν εθτητι καρδας τι ν τος κρμασν σου δικαιοσνη σου θες

 

16 ὅτι πδωκας τος μαρτωλος καττὰ ἔργα ατν κακαττς μαρτας ατν τς πονηρς σφδρα

 

17 ἀνεκλυψας τς μαρτας ατν να φαντκρμα σου ξλειψας τμνημσυνον ατν πτς γς

 

18 ὁ θες κριτς δκαιος καοθαυμσει πρσωπον

 

19 ὠνεδισαν γρ θνη Ιερουσαλημ ν καταπατσει κατεσπσθη τκλλος ατς πθρνου δξης

 

20 περιεζσατο σκκον ντὶ ἐνδματος επρεπεας σχοινον περτν κεφαλν ατς ντστεφνου

 

21 περιελατο μτραν δξης ν περιθηκεν ατῇ ὁ θες ν τιμίᾳ τκλλος ατς περρφη πτν γν

 

22 καὶ ἐγεδον καὶ ἐδεθην τοπροσπου κυρου καεπον κνωσον κριε τοβαρνεσθαι χερσου πΙερουσαλημ ν παγωγῇ ἐθνν

 

23 ὅτι νπαιξαν καοκ φεσαντο ν ργκαθυμμετμηνσεως κασυντελεσθσονται ἐὰν μσκριε πιτιμσς ατος ν ργσου

 

24 ὅτι οκ ν ζλει ποησαν λλ᾽ ἐν πιθυμίᾳ ψυχς κχαι τν ργν ατν ες μς ν ρπγματι

 

25 μχρονσς θες τοῦ ἀποδοναι ατος ες κεφαλς τοεπεν τν περηφαναν τοδρκοντος ν τιμίᾳ

 

26 καοκ χρνισα ως δειξν μοι θες τν βριν ατοῦ ἐκκεκεντημνον πτν ρων Αγπτου πρ λχιστον ξουδενωμνον πγς καθαλσσης

 

27 τσμα ατοδιαφερμενον πκυμτων ν βρει πολλκαοκ ν θπτων τι ξουθνωσεν ατν ν τιμίᾳ

 

28 οκ λογσατο τι νθρωπς στιν κατὸ ὕστερον οκ λογσατο

 

29 επεν γκριος γς καθαλσσης σομαι καοκ πγνω τι θες μγας κραταις ν σχι ατοτμεγλ

 

30 ατς βασιλες πτν ορανν κακρνων βασιλες καὶ ἀρχς

 

31 ὁ ἀνιστν μες δξαν κακοιμζων περηφνους ες πλειαν αἰῶνος ν τιμίᾳ ὅτι οκ γνωσαν ατν

 

32 κανν δετε ομεγιστνες τς γς τκρμα τοκυρου τι μγας βασιλες καδκαιος κρνων τν πορανν

 

33 ελογετε τν θεν οφοβομενοι τν κριον ν πιστμῃ ὅτι τὸ ἔλεος κυρου πτος φοβουμνους ατν μετκρματος

 

34 τοδιαστελαι νμσον δικαου καὶ ἁμαρτωλοῦ ἀποδοναι μαρτωλος ες τν αἰῶνα καττὰ ἔργα ατν

 

35 καὶ ἐλεσαι δκαιον πταπεινσεως μαρτωλοκαὶ ἀποδοναι μαρτωλῷ ἀνθ᾽ ὧν ποησεν δικαίῳ

 

36 ὅτι χρηστς κριος τος πικαλουμνοις ατν ν πομονποισαι καττὸ ἔλεος ατοτος σοις ατοπαρεστναι διπαντς νπιον ατοῦ ἐν σχι

 

37 ελογητς κριος ες τν αἰῶνα νπιον δολων ατο

 

Septuagint: Psalms of Solomon Chapter 3

 

0 ψαλμς τΣαλωμων περδικαων

 

1 ἵνα τί ὑπνος ψυχκαοκ ελογες τν κριον μνον καινν ψλατε τθετανετ

 

2 ψλλε καγρηγρησον πτν γρηγρησιν ατοῦ ὅτι γαθς ψαλμς τθεῷ ἐξ γαθς καρδας

 

3 δκαιοι μνημονεουσιν διπαντς τοκυρου ν ξομολογσει καδικαισει τκρματα κυρου

 

4 οκ λιγωρσει δκαιος παιδευμενος πκυρου εδοκα ατοδιπαντς ναντι κυρου

 

5 προσκοψεν δκαιος καὶ ἐδικαωσεν τν κριον πεσεν καὶ ἀποβλπει τποισει ατῷ ὁ θες ποσκοπεει θεν ξει σωτηρα ατο

 

6 ἀλθεια τν δικαων παρθεοσωτρος ατν οκ αλζεται ν οκδικαου μαρτα φ᾽ ἁμαρταν

 

7 ἐπισκπτεται διπαντς τν οκον ατοῦ ὁ δκαιος τοῦ ἐξραι δικαν ν παραπτματι ατο

 

8 ἐξιλσατο περὶ ἀγνοας ν νηστείᾳ καταπεινσει ψυχς ατοκαὶ ὁ κριος καθαρζει πν νδρα σιον κατν οκον ατο

 

9 προσκοψεν μαρτωλς κακαταρται ζων ατοτν μραν γενσεως ατοκαὶ ὠδνας μητρς

 

10 προσθηκεν μαρτας φ᾽ ἁμαρτας τζωατοῦ ἔπεσεν τι πονηρν τπτμα ατοκαοκ ναστσεται

 

11 ἡ ἀπλεια τοῦ ἁμαρτωλοες τν αἰῶνα καομνησθσεται ταν πισκπτηται δικαους

 

12 ατη μερς τν μαρτωλν ες τν αἰῶνα οδφοβομενοι τν κριον ναστσονται ες ζων αἰώνιον καὶ ἡ ζωατν ν φωτκυρου καοκ κλεψει τι

 

Septuagint: Psalms of Solomon Chapter 4

 

0 διαλογτοΣαλωμων τος νθρωπαρσκοις

 

1 ἵνα τσββηλε κθησαι ν συνεδρίῳ ὁσων καὶ ἡ καρδα σου μακρν φστηκεν πτοκυρου ν παρανομαις παροργζων τν θεν Ισραηλ

 

2 περισσς ν λγοις περισσς ν σημεισει πρ πντας σκληρς ν λγοις κατακρναι μαρτωλος ν κρσει

 

3 καὶ ἡ χερ ατοῦ ἐν πρτοις πατν ς ν ζλει καατς νοχος ν ποικιλίᾳ ἁμαρτιν καὶ ἐν κρασαις

 

4 οἱ ὀφθαλμοατοῦ ἐππσαν γυνακα νευ διαστολς γλσσα ατοψευδς ν συναλλγματι μεθ᾽ ὅρκου

 

5 ἐν νυκτκαὶ ἐν ποκρφοις μαρτνει ς οχ ρμενος ν φθαλμος ατολαλεπσγυναικὶ ἐν συνταγκακας ταχς εσδες πσαν οκαν ν λαρτητι ς κακος

 

6 ἐξραι θες τος ν ποκρσει ζντας μετὰ ὁσων ν φθορσαρκς ατοκαπενίᾳ τν ζων ατο

 

7 ἀνακαλψαι θες τὰ ἔργα νθρπων νθρωπαρσκων ν καταγλωτι καμυκτηρισμτὰ ἔργα ατο

 

8 καδικαισαισαν σιοι τκρμα τοθεοατν ν τῷ ἐξαρεσθαι μαρτωλος ππροσπου δικαου νθρωπρεσκον λαλοντα νμον μετδλου

 

9 καοἱ ὀφθαλμοατν ποκον νδρς ν εσταθείᾳ ὡς φις διαλσαι σοφαν λλλων ν λγοις παρανμων

 

10 ολγοι ατοπαραλογισμοες πρξιν πιθυμας δκου οκ πστη ως νκησεν σκορπσαι ς ν ρφανίᾳ

 

11 καὶ ἠρμωσεν οκον νεκεν πιθυμας παρανμου παρελογσατο ν λγοις τι οκ στιν ρν κακρνων

 

12 ἐπλσθη ν παρανομίᾳ ἐν τατκαοἱ ὀφθαλμοατοῦ ἐποκον τερον λεθρεσαι ν λγοις ναπτερσεως

 

13 οκ μππλαται ψυχατοῦ ὡς δης ν πσι τοτοις

 

14 γνοιτο κριε μερς ατοῦ ἐν τιμίᾳ ἐνπιν σου ἡ ἔξοδος ατοῦ ἐν στεναγμος καὶ ἡ εσοδος ατοῦ ἐν ρ

 

15 ἐν δναις καπενίᾳ καὶ ἀπορίᾳ ἡ ζωατοκριε ὁ ὕπνος ατοῦ ἐν λπαις καὶ ἡ ἐξγερσις ατοῦ ἐν ποραις

 

16 ἀφαιρεθεη πνος πκροτφων ατοῦ ἐν νυκτί ἀποπσοι ππαντς ργου χειρν ατοῦ ἐν τιμίᾳ

 

17 κενς χερσν ατοεσλθοι ες τν οκον ατοκαὶ ἐλλιπς οκος ατοῦ ἀππαντς οὗ ἐμπλσει ψυχν ατο

 

18 ἐν μονσει τεκνας τγρας ατοες νλημψιν

 

19 σκορπισθεησαν σρκες νθρωπαρσκων πθηρων καὶ ὀστπαρανμων κατναντι τοῦ ἡλου ν τιμίᾳ

 

20 ὀφθαλμος κκψαισαν κρακες ποκρινομνων τι ρμωσαν οκους πολλος νθρπων ν τιμίᾳ καὶ ἐσκρπισαν ν πιθυμίᾳ

 

21 καοκ μνσθησαν θεοκαοκ φοβθησαν τν θεν ν πασι τοτοις καπαρργισαν τν θεν καπαρξυναν

 

22 ἐξραι ατος πτς γς τι ψυχς κκων παραλογισμῷ ὑπεκρνοντο

 

23 μακριοι οφοβομενοι τν κριον ν κακίᾳ ατν κριος ῥύσεται ατος πὸ ἀνθρπων δολων καὶ ἁμαρτωλν καὶ ῥύσεται μς ππαντς σκανδλου παρανμου

 

24 ἐξραι θες τος ποιοντας ν περηφανίᾳ πσαν δικαν τι κριτς μγας κακραταις κριος θες μν ν δικαιοσν

 

25 γνοιτο κριε τὸ ἔλες σου ππντας τος γαπντς σε

 

Septuagint: Psalms of Solomon Chapter 5

 

0 ψαλμς τΣαλωμων

 

1 κριε θες ανσω τῷ ὀνματσου ν γαλλισει ν μσῳ ἐπισταμνων τκρματσου τδκαια

 

2 ὅτι σχρηστς καὶ ἐλεμων καταφυγτοπτωχοῦ ἐν τκεκραγναι με πρς σμπαρασιωπσς π᾽ ἐμο

 

3 ογρ λψετατις σκλα παρὰ ἀνδρς δυνατοκατς λψεται ππντων ν ποησας ἐὰν μσδς

 

4 ὅτι νθρωπος καὶ ἡ μερς ατοπαρσοῦ ἐν σταθμοπροσθσει τοπλεονσαι παρτκρμα σου θες

 

5 ἐν τθλβεσθαι μς πικαλεσμεθσε ες βοθειαν κασοκ ποστρψτν δησιν μν τι σὺ ὁ θες μν ε

 

6 μβαρνς τν χερσου φ᾽ ἡμς να μδι᾽ ἀνγκην μρτωμεν

 

7 καὶ ἐὰν μὴ ἐπιστρψς μς οκ φεξμεθα λλ᾽ ἐπσὲ ἥξομεν

 

8 ἐὰν γρ πεινσω πρς σκεκρξομαι θες κασδσεις μοι

 

9 τπετεινκατος χθας στρφεις ν τδιδναι σε ετν ρμοις ες νατολν χλης

 

10 ἡτομασας χορτσματα ν ρμπαντζντι καὶ ἐὰν πεινσωσιν πρς σὲ ἀροσιν πρσωπον ατν

 

11 τος βασιλες καὶ ἄρχοντας καλαος στρφεις θες καπτωχοκαπνητος ἡ ἐλπς τς στιν εμσκριε

 

12 κασὺ ἐπακοσῃ ὅτι τς χρηστς καὶ ἐπιεικς λλ᾽ ἢ σεφρναι ψυχν ταπεινοῦ ἐν τῷ ἀνοξαι χερσου ν λει

 

13 ἡ χρησττης νθρπου ν φειδοκαὶ ἡ αριον καὶ ἐὰν δευτερσῃ ἄνευ γογγυσμοκατοτο θαυμσειας

 

14 τδδμα σου πολμετχρησττητος καπλοσιον καοὗ ἐστιν ἡ ἐλπς πσοφεσεται ν δματι

 

15 ἐππσαν τν γν τὸ ἔλες σου κριε ν χρησττητι

 

16 μακριος ομνημονεει θες ν συμμετρίᾳ αταρκεας ἐὰν περπλεονσῃ ὁ ἄνθρωπος ξαμαρτνει

 

17 ἱκανν τμτριον ν δικαιοσνκαὶ ἐν τοτῳ ἡ ελογα κυρου ες πλησμονν ν δικαιοσν

 

18 εφρανθεησαν οφοβομενοι κριον ν γαθος καὶ ἡ χρησττης σου πΙσραηλ ν τβασιλείᾳ σου

 

19 ελογημνη δξα κυρου τι ατς βασιλες μν

 

Septuagint: Psalms of Solomon Chapter 6

 

0 ἐν λπδι τΣαλωμων

 

1 μακριος νρ οὗ ἡ καρδα ατοῦ ἑτομη πικαλσασθαι τὸ ὄνομα κυρου ν τμνημονεειν ατν τὸ ὄνομα κυρου σωθσεται

 

2 αἱ ὁδοατοκατευθνονται πκυρου καπεφυλαγμνα ργα χειρν ατοῦ ὑπκυρου θεοατο

 

3 ἀπὸ ὁρσεως πονηρν νυπνων ατοοταραχθσεται ψυχατοῦ ἐν διαβσει ποταμν κασλθαλασσν οπτοηθσεται

 

4 ἐξανστη ξ πνου ατοκαηλγησεν τῷ ὀνματι κυρου πεσταθείᾳ καρδας ατοῦ ἐξμνησεν τῷ ὀνματι τοθεοατο

 

5 καὶ ἐδεθη τοπροσπου κυρου περπαντς τοοκου ατοκακριος εσκουσεν προσευχν παντς ν φβθεο

 

6 καπν ατημα ψυχς λπιζοσης πρς ατν πιτελεῖ ὁ κριος ελογητς κριος ποιν λεος τος γαπσιν ατν ν ληθείᾳ

 

Septuagint: Psalms of Solomon Chapter 7

 

0 τΣαλωμων πιστροφς

 

1 μὴ ἀποσκηνσς φ᾽ ἡμν θες να μὴ ἐπιθνται μν οἳ ἐμσησαν μς δωρεν

 

2 ὅτι πσω ατος θες μπατηστω πος ατν κληρονομαν γισματς σου

 

3